Contacts

Contact information

Společnost Zdeňka Fibicha
Neklanova 150 / 38, Praha 2, 128 00
IČO: 270 18 962
DIČ: CZ 270 18 962
bank account: Komerční banka, a.s.
account no.: 51 – 1079090217 / 0100

Festival:
MgA. Jiří Petrdlík, Ph.D.
+420 603 307 818
jiri.petrdlik@seznam.cz

doc. PhDr. Věra Šustíková, Ph.D.
+420 732 149 923
vera_sustikova@nm.cz

Competition:
Prof. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D.
+420 606 665 102
jiri.bezdek@hamu.cz

doc. PhDr. Věra Šustíková, Ph.D.
+420 732 149 923
vera_sustikova@nm.cz

Contact us